پیچک ( احسان افشاری )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- کلمه ی خط: اثر احسان افشاری
- دکلمه: صدا اثر : احسان افشاری
- دکلمه ،مات : ( احسان افشاری )
- بادنما ( احسان افشاری )
- دکلمه ی نوستالژی ( احسان افشاری )
- دکلمه ناتنی : بند رختی وسط طوفانم( احسان افشاری )
- ترانه : کوه ، بابک خانقلی : حالا که فاتح نیستی( احسان افشاری )
- از قرنطينه به تبعيد ببر مختاري ( احسان افشاری )
- تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم( احسان افشاری )
- چقدر زیباست دل دادن...چقدر زیباست این جاده( احسان افشاری )
- فکرشم نکن از تو سرد شم ( احسان افشاری )
- رو تاب چوبی شال توجا موند ( احسان افشاری )
- یادداشت : شاعر در این زمانه‌ی تنها( احسان افشاری )
- ترانه : ناگوار :کيشم به چشمهاي تو کافرکيش( احسان افشاری )
- ترانه : آرامش :هم سقف اين روزاي من باش هم ( احسان افشاری )
- از چهره افروخته شمعی داری( احسان افشاری )
- خورشید به دریا زد و برخاست بخارم(احسان افشاری )
- من کجا با که قراري ابدي داشته ام( احسان افشاری )
- شعر و دکلمه زیبای آینه ( احسان افشاری )
- چه استراحت خوبی است در جوار خودم( احسان افشاری )
- از شمس می نویسی و با ماه می پری( احسان افشاری )
- دور از تو آن جهان موازی رصد نشد(احسان افشاری)
- دردا که سرنوشت يقين احتمال شد( احسان افشاری )
- من هم کبود سیلی خود بوده ام رفیق( احسان افشاری )
- تاک در دبه بیانداز ، خرابم کن عشق ( احسان افشاری )
- توی ذهنم یه حرم می‌سازم ( احسان افشاری )
- يک عمر جان کندم ميان خون و خاکستر( احسان افشاری )
- باد مي آمد و طوفان مي شد ( احسان افشاری )
- صداي گمشده در غارهاي مسدودم(احسان افشاری )
- دکلمه : دو در يک ( کاري مشترک ازعليرضا آذر و احسان افشاري )
- چقدر منطبقی با حروف امضایم( احسان افشاری )
- روز شب ، روز شب ، سلام سلام( احسان افشاری )
- تا چند بگو مگوی مطلق بودن( احسان افشاری )
- ای کاش فریبی به سرابم ببرد( احسان افشاری )
- چون می نگرم به کار عالم بهتر( احسان افشاری )
- بر صورت بی نقاب شک باید کرد( احسان افشاری )
- مرا شکستی و هزار سال ِ بعد( احسان افشاری )
- هم جرعه ی آب آرزویی است بزرگ( احسان افشاری )
- او شاخه گل ِ لای کتاب اما من ؟( احسان افشاری )
- می خندد و دردهای پنهان دارد( احسان افشاری )
- ای کاش برای درک مفهوم حیات( احسان افشاری )
- بیراهه ی دور می زند بی تو دلم( احسان افشاری )
- دیریست خراب خانه ی مادریم( احسان افشاری )
- روز و شب ِ زندگی برایم خواب است ( احسان افشاری )
- هم غربت آسمان قم بودی تو( احسان افشاری )
- باید غم روزگار را هم بزنند( احسان افشاری )
- هر چند که کوچه هایمان بسیار است( احسان افشاری )
- یکباره گریستی و تب پیدا شد( احسان افشاری )
- از چهره افروخته شمعی داری( احسان افشاری )
- خود را به عبور میزند بی تو دلم( احسان افشاری )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد